Dzień Otwarty w Internacie OHP

      8 maja 2014 r. w internacie ECKiW OHP w Białej Podlaskiej przy ulicy Sikorskiego 5 odbył się Dzień Otwarty, zorganizowany w ramach dni otwartych ECKiW połączony z obchodami 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podczas tego dnia zaprezentowano odwiedzającym dorobek Centrum, a także przybliżono działalność naszej jednostki organizacyjnej społeczności lokalnej.

DZIEŃ OTWARTY 050

W ramach Dnia Otwartego odwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Centrum, bieżącą działalnością, zrealizowanych projektach wymiany młodzieżowej i innych współfinansowanych z Funduszy Europejskich, a także zwiedzić bazę szkoleniową i socjalno-bytową (w tym warsztaty gastronomiczne) internatu OHP w Białej Podlaskiej. Wszyscy zainteresowani ofertą Centrum przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w OHP, mogli zasięgnąć opinii kolegów – wychowanków OHP. W ramach imprezy, odwiedzający  obejrzeli film szkoleniowy nt. min. autoprezentacji, nakręcony podczas ostatniej wymiany młodzieżowej sfinansowanej w ramach programu „Młodzież w Działaniu”, pt. „Masz Wybór”, jaka odbyła się w dniach 22-30.03.1024 r. w Roskoszy. Dla gości przygotowano także materiały promocyjne i słodkie upominki.

DZIEŃ OTWARTY 103

Dzień Otwarty w internacie OHP cieszył się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzającej młodzieży.