Dzień Ligi Ochrony Przyrody w internacie ECKiW OHP

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce, swoje święto obchodzi 9 stycznia. Głównym założeniem twórców jest chęć uwrażliwiania człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody. Dzień ten stał się świetną okazją, aby zastanowić się jak każdy z nas może chronić przyrodę.

Młodzieży mieszkającej w internacie ECKiW OHP zaprezentowano rys historyczny oraz działalność LOP. Przedstawiono w pigułce najistotniejsze działania prowadzone przez członków LOP. Następnie wychowankowie przedstawili przykładowe działania wskazując w jaki sposób popularyzują ideę ochrony środowiska. Mieszkańcy internatu dbają o środowisko poprzez selektywną zbiórkę zużytych ogniw, odpadów niebezpiecznych ze względu na substancje chemiczne. W internacie wystawiony jest specjalny pojemnik do zbiórki zużytych baterii, które przeznaczane są do recyklingu. Z odzyskanego materiału powstają surowce sztuczne, grafit oraz smoła.

Przygotowano quiz ekologiczny oraz zabawy. Młodzież wykonała również tematyczną gazetkę ścienną.

Jeśli chcemy cieszyć się pięknem Świata, przekazujmy naszej młodzieży ekologiczne wychowanie.

                                                                                                                          Olga Dawidziuk, Renata Golczewska