Dzień Komisji Edukacji Narodowej w OHP

13 października 2009 r. w szkołach rzemieślniczych kształcących młodzież OHP obchodzono dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli zarówno nauczyciele i dyrekcja szkoły, w której uczy się młodzież OHP, jak i kadra wychowawcza oraz uczestnicy Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.
Zgromadzone osoby powitał zastępca dyrektora szkół Mieczysław Maciejczyk. W swoim przemówieniu skierował słowa podziękowania do wszystkich pracowników szkoły, na których spoczywa wychowanie młodego pokolenia, a także do młodzieży życząc jej, by zdobywana wiedza i umiejętności zapewniały dalsze sukcesy edukacyjne oraz otwierały możliwość dalszego rozwoju osobowego.
W programie obchodów znalazł się także, specjalnie przygotowany na tę okazję, występ artystyczny młodzieży składający się z piosenek oraz skeczów. Wszystkim nauczycielom i wychowawcom występ bardzo się podobał.
 

W czasie uroczystości nagrodzono również rzemieślników wybitnie zaangażowanych w działalność społeczną i oświatową.