Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2016 r.  w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej, do którego uczęszczają wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości wzięli udział uczniowie, pracownicy i dyrekcja szkoły, zaproszeni goście a przede wszystkim nauczyciele.

img_1889

Dyrektor szkoły Henryk Zacharuk otwierając akademię złożył życzenia i podziękował wszystkim nauczycielom za wkładany każdego dnia trud w proces kształcenia i wychowania młodzieży a uczniowie wręczyli każdemu symboliczny kwiat.

img_2133

Zaproszony na uroczystość dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Karol Sudewicz w swoim wystąpieniu dołączył się do życzeń oraz wyraził słowa uznania dla kadry szkoły.

img_2185

Podczas akademii wytypowani uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie w imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów ze swoich klas.

img_1895

Akademię uświetnił przygotowany przez uczniów program artystyczny i występ szkolnego zespołu wokalnego „Forte”.