Dzień Bez Papierosa

                31 maja 2014 r.   w ramach działań uczestników Klubu Aktywnych oraz zajęć z profilaktyki uzależnień, młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP mieszkająca w internacie, włączyła się w obchody Światowego Dnia Bez Papierosa.  

20140602_165211

Wychowankowie wykonali gazetkę tematyczną traktującą o szkodliwości nikotyny i jej destrukcyjnym wpływie na ludzki organizm. Wychowawcy przeprowadzili  także wśród młodzieży krótką pogadankę na temat zgubnych skutków palenia papierosów, rozdali ulotki przestrzegające przed nałogiem i wpływem palenia papierosów na zdrowie. Ponadto, wychowankowie mogli sprawdzić swój poziom wiedzy na temat nikotynizmu i jego skutkach.

Celem zorganizowania powyższych zajęć było uświadomienie młodzieży  szkodliwego wpływu palenia papierosów na zdrowie,  promocja zdrowego stylu życia – oczywiście bez papierosa, a także kształtowanie postaw świadomych i odpowiedzialnych wyborów.