Działamy razem ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej

      Porozumienie o współpracy pomiędzy Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy a Zarządem Powiatowym Związku Młodzieży Wiejskiej w Białej Podlaskiej, podpisano 13 lutego 2014 r. w Roskoszy.

DSC_5812
Sygnatariuszem ze strony Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy był Dyrektor Mariusz Filipiuk, natomiast w imieniu Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Białej Podlaskiej porozumienie podpisał Prezes Zarządu Mateusz Ziomek.
DSC_5821
Porozumienie o wzajemnej współpracy obie instytucje podpisały w celu wspólnej realizacji zadań w obszarze przede wszystkim:  zaspokajania potrzeb edukacyjnych i aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich, a także rozwijania i upowszechniania działalności kulturalnej i sportowej oraz wiedzy historycznej o regionie.