Doradztwo zawodowe dla beneficjentów projektu “Gwarancje dla młodzieży”

wiedza edukacja rozwój-crop

13 października 2014 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży” rozpoczęto realizację  projektu „Pomysł na siebie”.

Pierwszą formą wsparcia, w której beneficjenci projektu wzięli udział, było indywidualne doradztwo zawodowe. Podczas spotkania z doradcą zawodowym Panią Dorotą Sorbian – Przybysz osoby w wieku 15 – 16 lat miały okazję poznać własne predyspozycje zawodowe jak również opracować Indywidualne Plany Działania, zajęcia przygotowują ich również w sposób praktyczny do rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami.

DSC_9593

Kolejnym etapem projektu będzie uczestnictwo w grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego, podczas którego beneficjenci projektu zdobędą wiedzę z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy, nauczą się w profesjonalny sposób przygotowywać dokumenty aplikacyjne, poznają instrumenty i usługi rynku pracy oraz aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

W ramach projektu młodzież ma zapewnione ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.