Dawne gry i zabawy w ECKiW OHP w Roskoszy

EU flag-Erasmus+_vect_POSintegrated generations_logo

W sobotę 25 października 2014 r. dobiegła końca międzynarodowa wielostronna wymiana młodzieży ”Zgrane pokolenia”, w której uczestniczyło 38 młodych osób wraz z liderami z Polski, Francji, Węgier i Litwy. Projekt realizowany jest od 01.09 do 05.12.2014r., natomiast wymiana młodzieży obyła się w dniach od 18 do 25 października 2014 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

grupowe-OK1

Projekt związany jest z odkrywaniem nowych i ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, dawnych gier i zabaw w krajach europejskich, propaguje zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz wspólne działania i pozaformalne wzajemne uczenie się międzypokoleniowe i międzykulturowe.

DSC_0715

Celem projektu jest pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów oraz między starszym i młodszym pokoleniem, rozwijanie kreatywności i pobudzanie do aktywności zarówno na rzecz społeczności lokalnej jak i na rzecz budowania wspólnej Europy, promowanie zdrowego trybu życia i aktywności na świeżym powietrzu, promowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą krajów uczestniczących w projekcie, poznawanie zwyczajów, tradycji, dziedzictwa narodowego krajów partnerskich.

DSC_9737

DSC_9945

Podczas międzynarodowej wymiany młodzież prezentowała dawne gry i zabawy w swoich krajach i zachęcała do brania w nich udziału pozostałych uczestników projektu, a także przeprowadziła gry i zabawy integracyjne, panel dyskusyjny o obywatelstwie europejskim, obecności swoich krajów w UE, o problemach młodzieży i wysokim bezrobociu w krajach członkowskich oraz sposobach jego przeciwdziałaniu, przeprowadziła wieczorek międzykulturowy oraz uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Białostockim Muzeum Wsi. Uczestnicy z Francji mieli okazję zaprezentować dawne gry i zabawy poza terenem ECKiW, w parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej oraz w Klepaczewie koło Serpelic, gdzie dodatkowo odbył się rejs statkiem po rzece Bug i zajęcia na świeżym powietrzu (zjazd liną i wspinaczka).

DSC_0621

DSC_0600

P1040723

Najważniejszym działaniem całej wymiany było przygotowanie i przeprowadzenie pikniku dla lokalnej społeczności. Młodzież jeszcze przed wymianą opracowała scenariusz pikniku, w pierwszych dniach wymiany opracowała szczegółowo plan działania, podzieliła się na mieszane grupy robocze i uczestniczyła w próbach muzycznych.

DSC07976

DSC_9894

Piknik odbył się przedostatniego dnia wymiany, w piątek 24 października, z udziałem 25-osobowej grupy z bialskiego Klubu Seniora „Tysiąclatki”, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym, dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Komarnie, zespołu ludowego „Śpiewam bo lubię” z Łomaz oraz lokalnej społeczności. Piknik dawnych gier i zabaw otworzył Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Mariusz Filipiuk, po czym młodzież opowiedziała pokrótce o projekcie, przedstawiła prezentację multimedialną z przebiegu wymiany oraz galerię zdjęć. Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzania poszczególnych krajów – w przylegających salach uczestnicy z Polski, Litwy, Węgier i Francji prezentowali swoje kraje – najciekawsze miejsca, przysmaki, stroje, dawne gry i zabawy. Zarówno seniorzy jak i dzieci chętnie zwiedzali wszystkie kraje i poznawali poszczególne gry i zabawy. Kolejnym punktem pikniku był występ zespołu z Łomaz oraz koncert piosenek z lat młodości seniorów w wykonaniu uczestników projektu. Na zakończenie odbył się pokaz ulicznego teatru ognia „Antidotum” z Białej Podlaskiej.

DSC_9970

DSC_9930

DSC_9978

DSC_9983

Dzięki wymianie młodzież zdobyła nowe umiejętności, kompetencje i wiedzę. Uczestnicy nauczyli się większej otwartości, komunikatywności, lepszego współdziałania pomimo różnic kulturowych i pokoleniowych, brania odpowiedzialności za siebie i otoczenia, podejmowania aktywności na rzecz innych. Młodzież nabrała motywacji do zmiany trybu życia, szukania ciekawych sposobów na aktywne i kreatywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

W najbliższym czasie w ramach projektu zostanie wydany folder, w którym młodzież zaprezentuje działania podejmowane w trakcie wymiany oraz najciekawsze dawne gry i zabawy w krajach partnerskich.