Autorskie spotkania profilaktyczne z Grzegorzem Czerwickim

W dzisiejszych czasach, gdy społeczeństwo zmaga się z rosnącymi problemami związanymi z przestępczością, edukacja i profilaktyka są kluczowe dla zapewnienia młodzieży odpowiednich narzędzi do radzenia sobie z wyzwaniami, z jakimi mogą się spotkać.

Dnia 11 maja 2023 r. młodzież z ECKiW OHP kształcąca się w ZDZ im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej oraz ZSZ Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury, miała okazję usłyszeć historię życia Grzegorza Czerwickiego, byłego więźnia, uzależnionego od alkoholu i narkotyków, który porzucił swoje poprzednie niechlubne życie, by dawać świadectwo innym. Grzegorz Czerwicki, mając na swoim koncie przeszłość przestępcy, postanowił podzielić się swoją historią, aby pomóc młodzieży zrozumieć konsekwencje złych decyzji i skutki życia w przestępczym środowisku. Swoją historią, rozpoczął od młodzieńczych lat, gdy zaczął staczać się na złą drogę. Opowiadał o trudnościach, z jakimi się spotkał, o wpływie toksycznego środowiska na swoje wybory i o tym, jak małe błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Przez swoje osobiste doświadczenia, które doprowadziły go do więzienia, starał się przekazać młodym ludziom, że są alternatywy dla przestępczości i że każdy ma szansę na odnalezienie się i zmianę swojego życia przekonując młodzież, że ,,każdy święty ma swoją przeszłość, każdy grzesznik ma swoją przyszłość…”. W dalszej części spotkania skupił się na omówieniu konkretnych działań i narzędzi, które młodzież może wykorzystać w celu uniknięcia pułapek przestępczości. Wspomniał o istotności edukacji, zarówno formalnej, jak i nieformalnej, oraz o roli samorozwoju i zdobywania umiejętności społecznych. Podkreślił znaczenie budowania silnych relacji z rodziną, przyjaciółmi i społecznością. Przekonywał młodzież, że wsparcie ze strony bliskich oraz uczestnictwo w konstruktywnych zajęciach mogą przyczynić się do tworzenia zdrowego i pozytywnego stylu życia. Jednym z kluczowych przekazów spotkania było zwrócenie uwagi na odpowiedzialność za swoje wybory.

Ten człowiek jest żywym przykładem dla wszystkich, że można żyć inaczej. Jego postawa to doskonały przykład ogromnej wytrwałości, wierności swoim zasadom, dążenia do celu i nie poddawania się bo ,,Nie ma sytuacji bez wyjścia, nie ma życia, którego nie da się uratować!”

Tego typu działania są bardzo potrzebne i inspirują do zmiany, mają na celu uchronić Naszą młodzież przed pułapkami, które czyhają we współczesnym świecie.