“AnimaLove” w ECKiW OHP w Roskoszy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu „AnimaLove” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w którym bierze udział 8-osobowa grupa inicjatywna wychowanków ECKiW OHP.

Od 17 stycznia br. młodzież uczestnicząca w projekcie spotyka się w internacie i na terenie ECKiW OHP w Roskoszy realizując cele i założenia projektowe.

Pierwsze spotkania był to czas wykorzystany na przemyślenia, refleksje nad motywacją, przeanalizowanie celów, założeń projektu i spodziewanych efektów a także ustaleń kwestii organizacyjnych, merytorycznych, zasad bezpieczeństwa i regulaminu pobytu podczas działań.

Kolejne działania grupy inicjatywnej będą skoncentrowane na ptakach by jak najszybciej zapewnić im pokarm i ułatwić przetrwanie zimy.

Projekt, który potrwa do 16 kwietnia 2021r.,  stanowi odpowiedź na zdiagnozowany przez grupę inicjatywną problem przepełnionego schroniska dla psów, braku osób do pomocy przy opiece bezdomnych zwierząt, braku karmy i innych rzeczy potrzebnych w schronisku, a także brak wiedzy wśród młodych osób w zakresie sposobów niesienia pomocy zwierzętom i konieczności pomocy ptakom. Realizując projekt uczestnicy usystematyzują wiedzę jak mądrze i efektywnie pomagać zwierzętom by potem podzielić się nią z rówieśnikami i najbliższym otoczeniem. Taka postawa oraz działania projektowe uczestników na rzecz schroniska i ptaków w połączeniu z zachęcaniem do adopcji psów ze schroniska pomoże rozwiązać zdiagnozowany wśród lokalnej społeczności problem.