Zbierają zużyte baterie

Wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP będący uczestnikami Klubu Aktywnych włączyli się w akcję zbierania zużytych baterii.

Program ma na celu  poszerzenie świadomości ekologicznej i wyrobienie nawyku selektywnej zbiórki zużytych baterii.

Do końca kwietnia 2017 r. młodzież będzie zbierała baterie a następnie przekaże je do placówki, która zajmie się dalszym rozdysponowaniem. Do tej pory udało się młodzieży zebrać 83 baterie.

Najlepsi zbieracze otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.