Ginące zawody pomysłem na przyszłość – zakończenie I turnusu

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy pozytywnie zdanym egzaminem czeladniczym przez 50 beneficjentów unijnego projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” zakończył się I turnus kursu praktycznego w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących.

DSC_4393-crop

Młodzież z czterech Wojewódzkich Komend OHP: Małopolskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej oraz z Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, Szczawnicy i Pleszewie zdobywała umiejętności w zakresie zawodów ginących podczas zajęć warsztatowych w zawodach cukiernik, kołodziej, tkacz, kowal, rymarz w „wiosce ginących zawodów” usytuowanej na terenie ECKiW OHP.

DSC_4245

DSC_4277

DSC_4285

Podczas oficjalnego podsumowania 120-godzinnego kursu, młodzież odebrała dyplomy z rąk Dyrektora ECKiW OHP Andrzeja Czapskiego oraz Prezesa Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego Bożenny Pawliny-Maksymiuk.

DSC_4358

DSC_4344

Od 13 lipca do dnia 31 lipca br. odbędą się zajęcia warsztatowe dla drugiej 110 osobowej grupy uczestników projektu, które prowadzić będą podobnie jak w przypadku I turnusu instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP, przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego.

DSC_4288

Zadaniem projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” jest ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych poszerzonych o umiejętności z zakresu zawodów ginących 160 młodym ludziom w wieku 18-25 lat.