Kurs przedsiębiorczości w ramach projektu “Równi na rynku pracy”

wiedza edukacja rozwój-crop

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja zajęć w ramach projektu „Równi na rynku pracy”. W chwili obecnej młodzież bierze udział w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości.

DSC_1445

Celem prowadzonego 20 godzinnego kursu przedsiębiorczości jest efektywne przygotowanie i wyposażenie uczestników projektu w wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak również zaszczepienie wśród młodych osób postaw przedsiębiorczych. Ponadto w ramach kursu poruszane są również informacje z zakresu prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo – podatkowych i księgowych. Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi poprzez realizację zajęć praktycznych oraz ćwiczeń.

W trakcie realizacji zajęć młodzież korzysta z wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdów jak również ma zapewnione ubezpieczenie NNW.