Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu w ramach programu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” zadanie współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3. Ochotnicze Hufce Pracy.

Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

Oznaczenie sprawy: ZP-D/1/GZ/2014

Dotyczy zamówienia publicznego na:

Dostawę wyposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu w ramach programu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” zadanie współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.3. Ochotnicze Hufce Pracy.

 

Na  podstawie  art. 92  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień publicznych   (Dz. U.  z  2013 r.  poz. 907,  z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą Pzp”,    informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego  na:

Dostawę wyposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu w ramach programu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

Wybrano następujących wykonawców do realizacji zamówienia.

W postępowaniu złożono 12 ofert, które otrzymały następującą ocenę punktową zgodnie z SIWZ

Według kryteriów: cena – 90 pkt. oraz termin dostawy 10 pkt.

W części Nr 1 – Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie  kamieniarz.

Złożono 4 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

HERMES Sp. z o. o., ul. Mielczarskiego 2A, 38-400 Krosno

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 90 pkt. oraz 10 pkt. Łącznie 100 pkt.

W części Nr 2 – Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie zduna.

Złożono 6 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

HERMES Sp. z o. o., ul. Mielczarskiego 2A, 38-400 Krosno

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 82,45 pkt. oraz 10 pkt. Łącznie 92,45 pkt.

W części Nr 3 – Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie piekarza.

Złożono 5 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewicz, ul. Wiosenna 127, 42-622 Świerklawiec

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 90 pkt. oraz 9 pkt. Łącznie 96 pkt.

W części Nr 4 – Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie cukiernika.

Złożono 5 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewicz, ul. Wiosenna 127, 42-622 Świerklawiec

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 90 pkt. oraz 6 pkt. Łącznie 96 pkt.

W części Nr 7 – Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w zawodzie kołodzieja.

Złożono 4 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

HERMES Sp. z o. o., ul. Mielczarskiego 2A, 38-400 Krosno

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 82,57 pkt. oraz 10 pkt. Łącznie 92,57 pkt.

W części Nr 8 – Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w tradycyjne przedmioty rzemieślnicze w zawodzie piekarza.

Złożono 2 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Galeria Staroświecka Danuta Dunajko-Andrzejuk, ul. Brzeska 14, 21-500 Biała Podlaska

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 90 pkt. oraz 10 pkt. Łącznie 100 pkt.

W części Nr 9 – Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w tradycyjne przedmioty rzemieślnicze w zawodzie cukiernik.

Złożono 4 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Galeria Staroświecka Danuta Dunajko-Andrzejuk, ul. Brzeska 14, 21-500 Biała Podlaska

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 90 pkt. oraz 10 pkt. Łącznie 100 pkt.

W części Nr 10 – Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w tradycyjne przedmioty rzemieślnicze w zawodzie tkacza.

Złożono 4 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Galeria Staroświecka Danuta Dunajko-Andrzejuk, ul. Brzeska 14, 21-500 Biała Podlaska

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 90 pkt. oraz 10 pkt. Łącznie 100 pkt.

W części Nr 11 – Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w tradycyjne przedmioty rzemieślnicze w zawodzie rymarza.

Złożono 4 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Galeria Staroświecka Danuta Dunajko-Andrzejuk, ul. Brzeska 14, 21-500 Biała Podlaska

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 90 pkt. oraz 10 pkt. Łącznie 100 pkt.

W części Nr 12 – Wyposażenie warsztatu praktycznej nauki zawodu w tradycyjne przedmioty rzemieślnicze w zawodzie kołodzieja.

Złożono 4 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Galeria Staroświecka Danuta Dunajko-Andrzejuk, ul. Brzeska 14, 21-500 Biała Podlaska

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 90 pkt. oraz 10 pkt. Łącznie 100 pkt.

W części Nr 13Wykaz wyposażenia ogólno-dydaktycznego.

Złożono 4 ofert – za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

DEFRI  Łukasz Dąbrowski, Janówka 6B, 21-500 Biała Podlaska

Oferta otrzymała ocenę punktową za cenę: 80,40 pkt. oraz 10 pkt. Łącznie 90,40 pkt.

 

Szczegółowy wykaz przyznanych punktów w poszczególnych częściach zamówienia w tabeli poniżej.

Nr Nazwa i adres wykonawcy:

Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Ocena punktowa ofert

Uwagi

1.

SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewiczul. Wiosenna 127

42-622 Świerklawiec

 

W części Nr 3 – 24816,37

W części Nr 4 – 52249,86

Termin dostawy 3 dni od dnia podpisania umowy

W części 3

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 6 pkt.

Łącznie – 96 pkt.

W części 4

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 6 pkt.

Łącznie – 96 pkt.

2.

Otoria Sp. z o. o. Sp. k.ul. Guznera 55

47- 175 Spórok

W części Nr 1 – 45637,00

W części Nr 2 – 9670,80

W części Nr 7 – 34356,25

W części Nr 13 – 51735,00

Termin dostawy powyżej 5 dni od dnia podpisania umowy

W części 1

Cena – 89,94 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 89,94 pkt.

W części 2

Cena – 67,27 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 67,27 pkt.

W części 7

Cena – 79,80 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 79,80 pkt.

W części 13

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 90 pkt.

3.

Zakład Usługowo – Handlowy „ELKOT”Krzysztof Kotkowski

ul. 25 czerwca 71

26-600 Radom

W części Nr 2 – 12686,22

Termin dostawy powyżej 5 dni od dnia podpisania umowy

W części 2

Cena – 51,28 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 51,28 pkt.

4.

GAMA Plawgo & Zawisza Sp. jawnaul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

W części Nr 3 – 28962,81

W części Nr 4 – 63586,08

Termin dostawy 1 dzień od dnia podpisania umowy

W części 3

Cena – 77,12 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 87,12 pkt.

W części 4

Cena – 73,95 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 83,95 pkt.

5.

GASTKOM Aneta Wronkaul. Kurantowa 8/11

20-836 Lublin

W części Nr 3 – 28693,53

W części Nr 4 – 55084,32

Termin dostawy 1 dzień od dnia podpisania umowy

W części 3

Cena – 77,84 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 87,84 pkt.

W części 4

Cena – 85,37 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 95,37 pkt.

6.

METALZBYT-HURT Sp. z o. o.ul. Bardowskiego 2

43-300 Bielsko Biała

W części Nr 1 – 45768,54

W części Nr 2 – 7228,30

W części Nr 7 – 30462,56

Termin dostawy 5 dni od dnia podpisania umowy

W części 1

Cena – 89,68 pkt.

Termin dostawy – 2 pkt.

Łącznie – 91,68 pkt.

W części 2

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 2 pkt.

Łącznie – 92 pkt.

W części 7

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 2 pkt.

Łącznie – 92 pkt.

7.

GOGA Grażyna Staszewskaul. Podłużna 28

03290 Warszawa

W części Nr 3 – 27403,97

W części Nr 4 – 52369,54

Termin dostawy powyżej 5 dni od dnia podpisania umowy

W części 3

Cena – 81,5 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 81,5 pkt.

W części 4

Cena – 89,79 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 89,79 pkt.

Art. 87 ust 2 Ustawy PZP

8.

Galeria StaroświeckaDanuta Dunajko-Andrzejuk

ul. Brzeska 14

21-500 Biała Podlaska

W części Nr 8 – 23600,00

W części Nr 9 – 8450,00

W części Nr 10 – 11670,00

W części Nr 11 – 16470,00

W części Nr 12 – 9200,00

Termin dostawy 1 dzień od dnia podpisania umowy

W części 8

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 100 pkt.

W części 9

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 100 pkt.

W części 10

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 100 pkt.

W części 11

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 100 pkt.

W części 12

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 100 pkt.

9

MAGOPOLL – Robert Gogaczul. Witosa 67

26-600 Radom

W części Nr 2 – 8029,56

Termin dostawy powyżej 5 dni od dnia podpisania umowy

W części 2

Cena – 81,02 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 81,02 pkt.

 

10

MAXMED ZUH Marcin Murzynul. Pomorska 49

84-252 Orle

W części Nr 1 – 74935,60

W części Nr 2 – 15933,42

W części Nr 3 – 38314,50

W części Nr 4 – 69731,16

W części Nr 7 – 37699,50

W części Nr 8 – 113989,00

W części Nr 9 – 52664,00

W części Nr 10 – 227852,00

W części Nr 11 – 129375,82

W części Nr 12 – 32400,00

W części Nr 13 – 66286,47

Termin dostawy powyżej 5 dni od dnia podpisania umowy

W części 1

Cena – 54,77 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 54,77 pkt.

W części 2

Cena – 40,83 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 40,83 pkt.

W części 3

Cena – 58,29 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 58,29 pkt.

W części 4

Cena – 67,44 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 67,44 pkt.

W części 7

Cena – 72,72 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 72,72 pkt.

W części 8

Cena – 18,63 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 18,63 pkt.

W części 9

Cena – 14,44 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 14,44 pkt.

W części 10

Cena – 4,61 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 4,61 pkt.

W części 11

Cena – 11,46 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 11,46 pkt.

W części 12

Cena – 25,56 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 25,56 pkt.

W części 13

Cena – 70,24 pkt.

Termin dostawy – 0 pkt.

Łącznie – 70,24 pkt.

11

HERMES Sp. z o. o.ul. Mielczarskiego 2A

38-400 Krosno

W części Nr 1 – 45605,00

W części Nr 2 – 7890,00

W części Nr 7 – 33205,00

Termin dostawy 1 dzień od dnia podpisania umowy

W części 1

Cena – 90 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 100 pkt.

W części 2

Cena – 82,45 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 92,45 pkt.

W części 7

Cena – 82,57 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 92,57 pkt.

12

DEFRI  Łukasz DąbrowskiJanówka 6B

21-500 Biała Podlaska

W części Nr 13 – 57909,00

Termin dostawy 1 dzień od dnia podpisania umowy

W części 13

Cena – 80,40 pkt.

Termin dostawy – 10 pkt.

Łącznie – 90,40 pkt.

Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawców którzy na podstawie kryterium ocen ofert uzyskali największą liczbę punktów.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.