Posiedzenie Połączonej Rady Programowej

19 grudnia 2014 r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Połączonej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, którą tworzą przedstawiciele instytucji współpracujących z Lubelską Wojewódzką Komendą OHP oraz Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman. Działania zrealizowane przez Lubelską WK, w tym realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, zaprezentowała Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala, natomiast inicjatywy podejmowane w ECKiW OHP w Roskoszy – Małgorzata Zając i Maja Hince.

Po prezentacjach przewodniczenie obradom przejęła Wojewódzka Komendant OHP Anna Szymala. W dyskusji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki zwrócił uwagę m.in. na możliwość ubiegania się przez OHP o środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na różne formy wsparcia rozwoju zawodowego w nowej perspektywie finansowej, propozycję włączenia się OHP do programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, pomysł połączenia programów „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” (MEN) i „Razem Bezpieczniej (Policja). Złożył również podziękowania za włączenie się Lubelskiej WK w realizację programu „Profilaktyka a Ty”. Podkreślił, że Ochotnicze Hufce Pracy doskonale wypełniły lukę w systemie edukacji i mają swoje miejsce w obszarze działań na rzecz młodzieży.

Następnie Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala poinformowała, że 18 grudnia Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zorganizował konferencję na temat „Gwarancje dla młodzieży w województwie lubelskim – wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych”, na której podpisano porozumienie w sprawie realizacji „Lubelskich Gwarancji dla młodzieży”. W związku z tym zaproponowała, aby w ramach obrad Połączonej Wojewódzkiej Rady Programowej przyjąć uchwałę w sprawie współpracy Lubelskiej WK z WUP w Lublinie na rzecz realizacji tego zadania.

Spotkanie zakończyło się przełamaniem się opłatkiem i złożeniem świątecznych życzeń.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatu w Krasnymstawie Sławomir Kamiński (reprezentant starosty Janusza Szpaka), dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz (reprezentantka starosty Tadeusza Łazowskiego), dyrektor PUP w Kraśniku Andrzej Tybulczuk (reprezentant starosty Andrzeja Maja), Honorata Kępowicz-Olszówka z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublina (reprezentantka prezydenta Krzysztofa Żuka), wicedyrektor ds. EFS WUP w Lublinie Mirosław Fatyga, dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Marta Jankowska, Monika Rynkar z MUP w Lublinie (reprezentantka dyrektor Katarzyny Kępy), dyrektor Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej Iwona Kulhawczuk, kierownicy OSiW w Radzyniu Podlaskim Andrzej Pawlina i Zamościu Jerzy Piszcz oraz ks. Kamil Zaborek z Parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie. Z ramienia ECKiW OHP w Roskoszy w posiedzeniu uczestniczył zastępca dyrektora Centrum Marcin Kopciewicz.