No Picture

Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie psychologicznych warsztatów grupowych i porad indywidualnych dla 40 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3

11 września 2013 Małgorzata Zając 0

Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie psychologicznych warsztatów grupowych i porad indywidualnych dla 40 uczestników projektu  „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]