18-24 Czas na samodzielność

 

28 maja Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczęło realizację projektu "18- 24 Czas na samodzielność", realizowanego przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W projekcie uczestniczą trzy dziesięcioosobowe grupy młodzieży w wieku 18 – 24 lata, które chcą przygotować się do egzaminów maturalnych. W tym celu zostaną zorganizowane kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych.
Ponadto w ramach projektu uczestnicy otrzymają szansę na zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych a także podniesienie umiejętności językowych.
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział także w szkoleniu z zakresu obsługi komputera, które da im możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych honorowanego we wszystkich krajach UE. Dla części osób przewidziane są kursy prawa jazdy. Całości dopełnią zajęcia z psychologami prowadzone w formie warsztatów i treningów, zajęcia z zakresu prawa pracy, spotkania z doradcami zawodowymi oraz zajęcia  z zakresu przedsiębiorczości, dzięki którym młodzi ludzie poznają podstawowe zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem firmy w realiach rynkowych.