Szkolenie z zakresu twórczego i kreatywnego myślenia w pracy wychowawczej

 
 
W dniach 04 – 07.10.2011r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy odbywało się  szkolenie pt.: „Szkolenie z zakresu twórczego i kreatywnego myślenia w pracy wychowawczej”.
 
 
Szkolenie było realizowane w ramach wdrażanego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniu uczestniczy kadra opiekuńczo-wychowawcza OHP.
 
 
Uczestnictwo w szkoleniu znacząco przybliżyło beneficjentom konkretne nowatorskie zabiegi pedagogiczne i psychoedukacyjne służące nieszablonowemu myśleniu, uczącemu postaw i zachowań społecznie aprobowanych, kooperacji oraz tolerancji społecznej i kulturowej. Zajęcia miały charakter edukacyjno – wychowawczy, prowadzone były w formie warsztatów oraz dyskusji panelowych.