Warsztaty z mnemotechnik

Mając na uwadze, że pamięć jest kluczem do sukcesu szkolnego i zawodowego, 23.02.2022 r. dla uczestników ECKiW w Roskoszy zostały zorganizowane warsztaty szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Głównym celem zajęć było zapoznanie wychowanków z wybranymi technikami mnemotechnicznymi oraz rozbudzenie twórczego i kreatywnego myślenia.

Podczas spotkania młodzież miała okazję dowiedzieć się, jak działa mózg i co pomaga mu lepiej zapamiętywać oraz  jak organizować sobie naukę, by zaangażować w proces zapamiętywania jak najwięcej zmysłów. Zajęcia miały charakter praktyczny, dzięki czemu uczestnicy mogli przetestować przedstawione metody skutecznego zapamiętywania i wybrać spośród nich te, które w najbardziej naturalny sposób ułatwią im w przyszłości szybkie przyswajanie niezbędnych wiadomości.

W związku z tym, że przedstawione techniki uczestnikom bardzo się spodobały, warsztaty z mnemotechnik zostaną w przyszłości powtórzone i wzbogacone o nowe metody.

Sylwia Szydłowska