„Szła jesień przez Roskosz”

W dniach 23-25 listopada 2009 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się Międzynarodowy Plener Malarski pod hasłem „Szła jesień przez Roskosz”. W plenerze uczestniczyła 40 osobowa grupa młodzieży z Polski i Białorusi. Białoruś reprezentowała młodzież z Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu. Grupę polską stanowili wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy oraz młodzież z Osiedlowego Domu Kultury w Białej Podlaskiej, z którym Centrum współpracuje w oparciu o zawarte porozumienie o współpracy.
 
Udział w plenerze umożliwił uczestnikom nawiązanie nowych  kontaktów oraz realizację własnej aktywności twórczej. Praca pod kierunkiem profesjonalistów wzbogaciła warsztat artystyczny i sprzyjała zdobyciu nowych umiejętności. Niezależnie od wieku i doświadczenia artystycznego, każdy uczestnik pleneru mógł znaleźć coś dla siebie. Pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry młodzież doskonaliła swoje umiejętności plastyczne, począwszy od wykonywania szybkich szkiców, malowania w plenerze różnymi technikami i na poszerzaniu wiedzy teoretycznej skończywszy.
 
 
 
 
Plener był także okazją do doskonałej zabawy w zgranej grupie. Jednym z punktów integracji młodzieży była praca wspólna w mieszanych narodowościowo grupach. Młodzież miała za zadanie przygotować a następnie omówić pracę pod hasłem „Rzeka Bug, która nie dzieli a łączy”. Młodzi ludzie niezwykle pomysłowo zobrazowali temat zaskakując inwencją twórczą opiekunów i instruktorów.
 
 
 
Podsumowaniem przedsięwzięcia i jednocześnie zwieńczeniem kilkudniowego pobytu i pracy twórczej była zorganizowana mini wystawa poplenerowa, podczas której podziwiać można było efekty pracy młodzieży w postaci prac plastycznych, tak różnych, jak odmienną osobowość posiadał każdy z młodych artystów.
Plonem pleneru jest ponad 60 prac, których inspiracją były ślady jesieni w malowniczych zakątkach Roskoszy. Jury wyróżniło 10 prac, które oprawione zdobić będą wnętrza obiektów oraz świetlicy środowiskowej na terenie ECKiW OHP w Roskoszy.
Zwycięzcą pleneru okazała się uczestniczka z Białorusi Weronika Szepetunko. Drugie miejsce zajęła również Białorusinka Katarzyna Jagnisz, trzecie zaś wychowanka OHP Małgorzata Golanko. Na kolejnych miejscach uplasowały się Natalia Stepura i Anastazja Martynowicz – obie z Białorusi. Szóste miejsce przyznano Piotrowi Chalimoniukowi z ECKiW OHP. Ponadto przyznano wyróżnienie uczestniczce z Białorusi Julii Chwalko za niezwykły talent w tworzeniu portretów.
 
 
Laureaci zostali nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi a wszyscy uczestnicy pleneru drobnymi upominkami i dyplomami.