„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie w ramach projektu realizowany jest kurs komputerowy ECDL w którym uczestniczy 20 osób z kategorii B, w wieku 18 – 24 lata.

W trakcie kursu młodzi ludzie zdobywają wiedzę z zakresu: podstaw technik informatycznych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego. Profesjonalne szkolenie komputerowe zakończone zostanie uzyskaniem certyfikatu ECDL, który jest uznawany we wszystkich państwach UE, certyfikat ten w znacznym stopniu zwiększy możliwości znalezienia zatrudnienia przez uczestników projektu.