Żołnierze wyklęci

18 marca 2010 roku młodzież ECKiW OHP w Roskoszy wraz z pedagogiem Edytą Trębicką i wychowawcami Anetą Zajączkowską i Wiesławem Gieleckim wzięła udział w prelekcji prof. dr Jana Żaryna- historyka Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem ,, Żołnierze wyklęci".
 
 
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała opowieści o żołnierzach podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego stawiających opór zbrojny próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944- 1963.