Zdobywali doświadczenie zawodowe na Węgrzech

W dniach 10 – 23.02.2018r. dziesięcioosobowa grupa wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z opiekunami uczestniczyła w realizacji stażu zawodowego w miejscowości Gyomaendrőd na Węgrzech. Projekt jest realizowany wspólnie z instytucją partnerską, którą jest Węgierskie Stowarzyszenie Del-Alfod Europai Unio Okatasi, Gazdasagi, Kulturalis, Integracios Egyuttmukodest Koordinalo Egyesulet, staż zawodowy młodzież odbywała w placówce kształcenia zawodowego: Skola Bethlen Gabor.

W stażu wzięła udział młodzież kształcąca się na poziomie szkół zawodowych w zawodzie: kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych, każdy ze stażystów miał okazję pracować na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia realizowanym w Polsce.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie stażystów w nauce danego zawodu i poznaniu języka branżowego jak również kultury, tradycji, zwyczajów i organizacji pracy kraju przyjmującego, tego rodzaju doświadczenia zwiększają szanse młodzieży na znalezienie pracy po zakończonym procesie edukacji.

Uczestnicy mieli okazję zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, poznać praktyczny charakter zawodów w których się kształcą oraz mieli możliwość poznania zagranicznych standardów pracy.

Dwutygodniowy wyjazd był także doskonałą okazją na poznanie nowych ludzi jak również zobaczenie ciekawych miejsc. Prócz praktycznej części wyjazdu w programie przewidziane były także wycieczki i atrakcje kulturalne, które pozwoliły na lepsze poznanie regionu, jego kultury i historii jak również na poznanie smaków tradycyjnej kuchni węgierskiej. Młodzież zwiedziła stolicę Węgier – Budapeszt, zobaczyła wiele cennych zabytków związanych z historią państwa węgierskiego między innymi Zamek Królewski, Plac Bohaterów, monumentalną katedrę świętego Istvána, Basztę Rybacką. Ponadto w czasie pobytu młodzież zwiedziła muzeum etnograficzne miała okazję korzystać z basenów termalnych oraz miło spędzić czas na terenie parku wodnego w miejscowości Hajduszoboszlo.

Staż odbywał się w ramach realizowanego projektu  „Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER.