Zamówienie na usługę społeczną – Przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami dla 10 osób w wieku 18-24 lat

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne –  Przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami dla 10 osób w wieku 18-24 lat, w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje dla młodzieży”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2.

Termin składania ofert 14.03.2017r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: ZP7/Zawodowe/AA/YEI/GDM/2017/Roskosz

Numer nadany przez Europejski Biuletyn Zamówień Publicznych: 2017/s 041-075365

Załączniki:

Warunki zamówienia na usługi społeczne

Formularz ofertowy

Wzór umowy

2017-OJS041-075365

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 16.03.2017r. oraz Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert