Zamówienie na usługę społeczną – Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje dla młodzieży”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2.

Termin składania ofert 03.03.2017r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: ZP1/Psycholog/AA/YEI/GDM/2017/Roskosz

Numer nadany przez Europejski Biuletyn Zamówień Publicznych: 2017/s 035-063781

Załączniki:

Warunki Zamówienia Na Usługi Społeczne

Formularz ofertowy

Wzór umowy

2017-OJS035-063781

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty20170306