Zakończył się program profilaktyczny „Agresja i jej zapobieganie”

 
8 listopada 2012 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbyły się ostatnie zajęcia z autorskiego programu profilaktycznego ,, Agresja i jej zapobieganie”. 

W programie wzięła udział 31 osobowa grupa młodzieży mieszkająca w internacie ECKiW OHP.
 

Podczas zajęć, które rozpoczęły się 24 września br., młodzież miała możliwość dzielenia się własnymi spostrzeżeniami na temat przyczyn i skutków  agresji.

Głównym celem programu było zredukowanie agresji występującej wśród młodzieży i jej środowisku. Zajęcia miały  także na celu zapoznanie młodzieży ze zjawiskiem agresji i jej sposobów zapobiegania. Podczas zajęć młodzież dzieliła się informacjami nt. wartości, które są dla nich najważniejsze w życiu.
 

Program został przeprowadzony przy pomocy różnych metod aktywizujących młodzież: burza mózgów, metoda niedokończonych zdań, mini-wykład i dyskusja.

Wychowankowie mieli możliwość obejrzenia filmu ,, Nie zamykaj oczu”, który ukazuje problem wzrastającej skłonności do agresywnych zachowań wśród młodzieży. Poznajemy w nim doświadczenia 14-letniej Sandry i 20-letniego Piotra, w których życiu przemoc obecna jest na co dzień. Ich wypowiedzi uświadamiają, jak brutalnymi prawami rządzi się świat młodego człowieka, skąd bierze się agresja i jak łatwo stać się jej ofiarą.  
 

Ponadto uczestnicy programu uczyli się współpracy w grupie, wypełniali różnorodne testy diagnostyczne a także mogli wykazać się w formie plastycznej – rysunek.

Na ostatnich zajęciach młodzież wspólnie z wychowawczynią dokonała podsumowania cyklu spotkań w ramach programu. Wypełniona przez młodzież ankieta ewaluacyjna miała na celu sprawdzenie wiadomości na temat agresji i jej zapobiegania. Ankieta pokazała że młodzież potrafi rozpoznać zachowania agresywne, zna różne rodzaje agresji a także będzie umiała poradzić sobie w sytuacji gdy agresja będzie skierowana w stosunku do nich samych jak i innych osób.

 
Program można podsumować następująco ,, Jeśli jesteś agresywny, dostajesz w zamian agresję, jeśli umiesz dawać miłość to ją dostajesz”.  ,,Twoje wzburzenie jest na miejscu ,broń się, ale bicie i kopanie nie są właściwym rozwiązaniem”.

Program profilaktyczny został przygotowany i przeprowadzony przez wychowawczynię ECKiW OHP Olgę Dawidziuk.