Zakończono realizację projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja”

 
 
Z końcem listopada 2009 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończono realizację projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja”, realizacja projektu możliwa była dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
W projekcie udział wzięło 20 osób w wieku 16 – 18 lat jak również 20 osób w wieku 18 – 24 lata. Młodzież w trakcie realizacji projektu uczestniczyła między innymi w kursie komputerowym ECDL, który zakończył się uzyskaniem certyfikatu uznawanego we wszystkich państwach Unii Europejskiej, kursie języka angielskiego, zajęciach wyrównawczych z wybranych przedmiotów szkolnych czy też zajęciach z zakresu poruszania się po rynku pracy które prowadzili doradcy zawodowi. Ponadto młodzi ludzie uczestniczyli w kursach zawodowych, między innymi: magazynier z obsługą wózka jezdnego oraz barman – kelner. Wybrana 10 – osobowa miała możliwość skorzystania z kursu prawa jazdy Kat. B .
 
Celem głównym realizowanego projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się.