Zakończenie roku szkolnego

13 czerwca 2008 r. grupa wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyła rok szkolny 2007/2008.

Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku kształcenia kucharz małej gastronomii ukończyło 14 uczniów.

Wychowawca młodzieży Waldemar Golanko wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz wręczył absolwentom dyplomy ukończenia nauki.

Uczniowie, którzy przez cały rok sumiennie pracowali i zasłużyli na uznanie, biorąc pod uwagę osiągnięte oceny frekwencję i zachowanie, otrzymali wyróżnienia i nagrody.

Zarówno młodzieży jak i ich opiekunom życzymy dobrego i bezpiecznego wakacyjnego odpoczynku.