Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczęto realizację zajęć z zakresu obsługi programów komputerowych, które przeprowadzane jest w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W trakcie prowadzonych zajęć pięcioosobowa grupa uczestników zdobywa wiedzę z zakresu: podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, korzystania z Internetu oraz grafiki prezentacyjnej na wybranym oprogramowaniu MS Office. Program zajęć został dostosowany do poziomu wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań uczestników projektu, prowadzony jest metodami aktywnymi poprzez realizację zajęć praktycznych jak również ćwiczeń grupowych.

W ramach projektu młodzież ma dodatkowo zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.