Zajęcia z pośrednictwa pracy

            Dnia 20 stycznia 2014 r.  młodzież ECKiW OHP w Roskoszy wzięła udział w zajęciach z zakresu pośrednictwa pracy na temat promocji usług systemu pośrednictwa pracy, zorganizowanych w ramach współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej.

Podczas spotkania z pośrednikami pracy CEiPM,  nasi wychowankowie mieli okazję uzyskać informacje na temat obecnej sytuacji na rynku pracy, zapotrzebowaniu na dane zawody, dostępnych ofert pracy, a także  wypełnić  tzw. ankietę poszukującego pracy. Uczestnicy zajęć poinformowani zostali o dostępie do usług pośrednictwa pracy oraz utworzonych na terenie całego kraju punktach, oferujących zainteresowanym niezbędną pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

DSC08145