Zajęcia z doradcami zawodowymi w ramach akcji “Lato z OHP”

9 lipca 2018 r. doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białej Podlaskiej wraz z wychowawcami Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy zorganizowali zajęcia dla młodzieży w ramach aktywnych wakacji „Lato z OHP”. Podczas zajęć doradcy zawodowi przedstawili uczestnikom zagadnienia związane z aktywnym i kreatywnym przygotowaniem się do kontaktu z pracodawcą, omówili  zagadnienia typowe dla rynku pracy, takie jak: dokumenty aplikacyjne, czy pytania zadawane przez pracodawców na rozmowie kwalifikacyjnej w odniesieniu  do bardziej niecodziennych form autoprezentacji jak np. portfolio zawodowe. Młodzież została również zapoznana z ofertą sezonowych prac wakacyjnych przez Młodzieżowe Biuro Pracy. Podopieczni ECKiW OHP w Roskoszy bardzo chętnie uczestniczyli w tego typu zajęciach, które zakończyły się konkursem zdobytej wiedzy a każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Mariola Mirońska

Katarzyna Deneko