Zajęcia integracyjne w internacie ECKiW OHP

10 października 2017 r. odbyły się zajęcia integracyjne dla młodzieży mieszkającej w internacie ECKiW OHP przy ulicy Sikorskiego 5 w Białej Podlaskiej.  W zajęciach brała udział 22-osobowa grupa młodzieży. W ruch poszły farby, wycinaki i nożyczki. Podopieczni stworzyli rysunkowe drzewa składające się z kolorowych listków z imionami i  kolorowych dłoni.

Zajęcia miały na celu kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, nabywanie umiejętności współdziałania w grupie oraz zwiększenie poczucia własnej wartości.

Olga Dawidziuk