Z wizytą w internacie

W dniu 17 lutego 2020 r. gościliśmy w naszym internacie OHP młodzież z klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej wraz z wychowawcą Panią Dorotą Żelazowską.

Kadra wychowawcza ECKiW OHP zapoznała młodzież z warunkami uczestnictwa w OHP oraz funkcjonowaniem internatu. Goście zostali oprowadzeni po obiekcie. Tego dnia mieli okazję zobaczyć warsztaty gastronomiczne, sale dydaktyczne, stołówkę, świetlicę, siłownię, salę muzyczną.

Młodzieży przedstawiono bazę edukacyjną i dydaktyczną jaką dysponuje nasze Centrum, zaprezentowano działalność opiekuńczo-wychowawczą, opowiadano o projektach europejskich zrealizowanych w ostatnich latach oraz rozdano materiały informacyjne i broszury.

Renata Golczewska, Katarzyna Deneko