Z dzielnicowym o odpowiedzialności

19 kwietnia 2018 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP kształcący się w Branżowej Szkole I-go Stopnia im. K.K. Baczyńskiego z klasy I WZ, uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym, które prowadził sierż. Sylwester Smoter, dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Dzielnicowy wygłosił prelekcję na temat odpowiedzialności karnej, przestrzegania ładu i porządku publicznego, norm i zasad współżycia społecznego. Omówił także formy cyberprzemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego. Wychowankowie wykazali duże zainteresowanie poruszanym tematem a także mieli okazję do zadawania pytań.

Zajęcia przeprowadzone przez specjalistów przyczyniają się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych. Nieznajomość prawa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności, dlatego trzeba ciągle przypominać, zwłaszcza młodzieży.

Renata Golczewska