Wyróżnienie wychowanki ECKIW OHP

Wychowanka Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Weronika Kałan zdobyła wyróżnienie w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym pt. „Znam i kultywuję wartości Kardynała Stefana Wyszyńskiego” zorganizowanym przez Komendę Główną OHP oraz Śląską Wojewódzką Komendę OHP. Przedsięwzięcie było objęte patronatem Komendanta Głównego OHP pana Grzegorza Waltera.

Głównym celem konkursu jest upamiętnienie 120-stej rocznicy urodzin oraz 40-stej rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia, a także inspirowanie młodzieży do poznawania i czerpania wartości z bogatego dziedzictwa duchowego Kardynała Wyszyńskiego.

Weronika, wychowanka ECKiW OHP podzieliła się swoimi spostrzeżeniami pisząc bardzo ciekawe opowiadanie, które zdobyło wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie. Wartości, którymi kierował się Prymas Tysiąclecia, Mąż Stanu, Ojciec Narodu Kardynał Stefan Wyszyński są bliskie jej sercu.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Renata Golczewska