„Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy” – spotkanie upowszechniające

W dniu 22 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie upowszechniające w ramach realizowanego projektu  „Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER.

Młodzież biorąca udział w projekcie podzieliła się osiągniętymi rezultatami projektu, opowiedziała zaproszonym gościom jakiego rodzaju doświadczenie zawodowe zostało przez nich zdobyte, jakiego rodzaju wiedza i umiejętności praktyczne zostały osiągnięte jak również o swoich wrażeniach i odczuciach. Dodatkowo uczestnicy projektu zaprezentowali przygotowane podczas dwutygodniowego stażu zawodowego prezentacje obrazujące ich pobyt na Węgrzech oraz w Hiszpanii.