Wychowawcy ECKiW na obchodach Dnia Edukacji Narodowej

Podczas tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanego dnia 14.10.2010 r. w Bialskiej Szkole Rzemieślniczej, trzy wychowawczynie z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy: Joanna Romaniuk, Sylwia Olkowska i Mariola Mirońska  zostały wyróżnione honorową odznaką "Zasłużonemu Izba Rzemieślnicza". Wychowawczynie uhonorowane zostały w uznaniu zasług dla rozwoju rzemiosła  i przyszłych kadr kształconych w szkole zawodowej i gimnazjum, placówkach prowadzonych przez bialski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców. Odznaczenia na wniosek dyrekcji szkoły przyznała Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Nagrodzone wychowawczynie pracują w swoim zawodzie już kilka lat. Bardzo aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i działalności  wychowawczej.  Dzięki ich osobistemu zaangażowaniu  i sumiennej pracy, większość wychowanków zdała z powodzeniem egzamin z praktycznej nauki zawodu lub otrzymała promocje do następnej klasy. W  środowisku, gdzie pracują cieszą się szacunkiem i uznaniem. Dowodem tego były ciepłe  słowa i gratulacje skierowane do odznaczonych przez Dyrektora Szkoły, Iwonę Kulhawczuk oraz Starszego Cechu Edwarda Czapskiego.

Ciekawą oprawę uroczystości zorganizowała młodzież z klasy I B szkoły rzemieślniczej oraz  klasy III A gimnazjum, która  wystąpiła z programem słowno-muzycznym.

Po części oficjalnej Dnia Edukacji, uroczystą kolację na cześć wszystkich nauczycieli i wychowawców wydał   bialski Cech  Rzemieślników i Przedsiębiorców.