Wychowankowie ECKiW OHP złożyli próbny egzamin zawodowy

Kucharze odbywający praktyczną naukę zawodu w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy dnia 2 czerwca 2020 roku przystąpili do pisemnego próbnego egzaminu zawodowego.

Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 11.00, składał się z 40 pytań. Aby zdać tę część egzaminu, należało  otrzymać co najmniej 20 punktów.

Przed rozpoczęciem próbnego egzaminu , wszystkich zebranych uczestników powitał Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy Pan Karol Sudewicz, Kierownik internatu Pan Krzysztof Semeniuk oraz Kierownik Warsztatów Gastronomicznych  Pan Andrzej Klujewski.  Komisja egzaminacyjna natomiast zapoznała młodzież z obowiązującymi zasadami egzaminacyjnymi. Wszyscy życzyli uzyskania jak najlepszych wyników oraz jak najmniej stresu.

Próbny egzamin to czas sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz sprawdzenia się przed tym właściwym egzaminem zawodowym, który odbędzie się pod koniec czerwca bieżącego roku.

Egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.