Wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy na Centralnym Sprawdzianie Umiejętności Zawodowych

W dniach 16-18.08.2010 r. w Dobieszkowie odbył się Centralny Sprawdzian Umiejętności Zawodowych w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności”.  
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy  reprezentowało dwóch laureatów sprawdzianu lokalnego: Katarzyna Gierej i Marcin Korolczuk. Opiekę nad uczestnikami podczas wyjazdu sprawowały wychowawczynie Mariola Mirońska i Katarzyna Deneko.
 
 
Uczestnicy naszego Centrum  zmagali się  w zawodach: kucharz małej gastronomii i murarz. Sprawdzian składał się z dwóch części: pisemnej, podczas której  młodzież  musiała odpowiedzieć na  20 pytań testowych oraz praktycznej, gdzie młodzież miała okazję zaprezentować nabyte podczas praktyk umiejętności zawodowe.
 
 
Znakomitą wiedzą praktyczną w zawodzie kucharz małej gastronomii wykazała się nasza uczestniczka Kataryna Gierej, która zajęła II miejsce, natomiast wśród murarzy  Marcin Korolczuk uplasował się na IV pozycji.
 
 
Zorganizowanie tego typu sprawdzianu było doskonałą formą ukazania młodzieży jak wygląda egzamin zawodowy, który w przyszłości będą musieli zdawać nasi uczestnicy.