Wychowanek ECKiW OHP uczestnikiem Związku Strzeleckiego „Strzelec”

      ECKiW OHP w Roskoszy może pochwalić się uczestnikiem należącym do Związku Strzeleckiego "Strzelec". Mateusz Prokopiuk, bo o nim mowa, jest także  uczniem II klasy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

           Chcąc podzielić się z innymi swoją wiedzą oraz zamiłowaniem do służby na rzecz obrony kraju, Mateusz wraz z wychowawczynią Mariolą Mirońską przygotował i zrealizował we środę 16 kwietnia 2013 r. w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej pokaz umundurowania i oporządzenia żołnierza Wojska Polskiego połączony z krótką pogadanką na temat uczestnictwa w "Strzelcu", tj. procesie rekrutacji, warunków uczestnictwa i korzyści jakie płyną z przynależności do Związku. Młodzież dowiedziała się min., że każdy kandydat do służby w "Strzelcu" musi przejść tzw. "okres unitarny" – czas naturalnej selekcji, po którym tylko najbardziej wytrwali (min. ci, którzy przez określony czas samodzielnie będą w stanie przeżyć w lesie) stają się jego pełnoprawnymi członkami.

Związek Strzelecki "Strzelec" swoją genezę ma jeszcze w latach międzywojnia. Komenderowany przez Józefa Piłsudskiego "Strzelec" był organizacją paramilitarną o charakterze społeczno-wychowawczym. "Zapomniany" w okresie Polski Ludowej, odrodził się na nowo w 1991 r. w wyniku fuzji organizacji tzw. ruchu strzeleckiego. Dopiero 3 maja 2012 r., rozkazem Komendanta Głównego, Jednostka Strzelecka 2001 ZS Strzelec OSW  w Białej Podlaskiej została reaktywowana po przeszło 10 latach zawieszenia. 

Celami działalności obecnego Strzelca są przede wszystkim:

– działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania;

– wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym i państwowo-twórczym;
– przygotowanie młodzieży do służby w: Wojsku, Straży Granicznej, Policji itp. i pracy w Obronie Cywilnej;

– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej;

– uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;

– popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa.

Obecnie Jednostka liczy sobie około 30 strzelców, których cały czas przybywa.

 

to4

 

to 2

 

to1

 

to