Polsko-białoruska zaduma

27  października 2013 r. młodzież Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z 12 osobową delegacją Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży i Klubu Rekonstrukcji Historycznej „Garnison”  oraz  Związkiem Młodzieży Wiejskiej, wzięła udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia  pamiątkowych krzyży, a dzień wcześniej 26 października w porządkowaniu mogił –  miejsca zbiorowej kaźni ok. 26 tys. jeńców Armii Czerwonej, zamordowanych przez hitlerowców w lesie „Pustolegi” koło Husinki na przełomie września i października 1941 r. 

SAM_3868'

 W lesie pod Husinką, potocznie zwanym „Pustolegi”, między 20 września do 4 października 1941 r.  oddziały Shutzpolizei najprawdopodobniej na zlecenie dowództwa obozu jenieckiego Frontstalag 307 C Kaliłów – Woskrzenica,  dokonały masowych mordów  na jeńcach Armii Czerwonej, a także ludności cywilnej, głównie mieszkańcach Brześcia. Po podjęciu przez niemieckiego okupanta decyzji o przeniesieniu Frontstalagu 307 C do Dęblina, zadecydowano także  o zgładzeniu „nadmiaru” więźniów, tak aby ułatwić transport pozostałych w nowe miejsce przeznaczenia.  Na podstawie przeprowadzonych w 1969 r. częściowych ekshumacji oraz zeznań i relacji świadków, szacuje się iż  w dwóch położonych obok siebie masowych mogiłach pochowanych jest łącznie około 26 tys. ofiar  wielu narodowości, zarówno jeńców Armii Czerwonej jak i ludności cywilnej.  To jedne z największych zbiorowych mogił w powiecie bialskim.  

W sobotnie popołudnie, 26 października wychowankowie ECKiW OHP wraz z młodzieżą Związku Młodzieży Wiejskiej oraz 12 osobową delegacją Republikańskiego Związku Młodzieży i Klubu Rekonstrukcji Historycznej „Garnison” z Brześcia (które to organizacje od dwóch lat opiekują się wspólnymi miejscami pamięci w powiecie bialskim i obwodzie brzeskim), uczestniczyli we wspólnym polsko-białoruskim sprzątaniu mogił. Wycięto suche drzewa i krzaki. Sprzątnięto śmieci, wygrabiono i pomalowano  alejki. W pracach porządkowych uczestniczył także konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Aleksander Łozicki.

SAM_3862'

Na zakończenie pracowitego dnia młodzież  z Polski i Białorusi razem usiadła przy ognisku i posilając się pieczonymi w ogniu kiełbaskami, rozmawiała o łączącej pokolenia wspólnej historii.

SAM_3865'

Dzień później, 27 października 2013 r. w miejscu kaźni, przy tablicach upamiętniających zbiorowe mordy, odbyła się doniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia dwóch pamiątkowych krzyży – katolickiego i prawosławnego, połączona z ekumenicznym nabożeństwem ku czci i pamięci pomordowanych ofiar.  Uroczystość ta, w której wzięło udział wielu znamienitych gości z Polski i Białorusi,  była niejako kontynuacją owocnej współpracy partnerów po obu stronach Bugu. Nie dalej bowiem  jak w czerwcu tego roku, chcąc upamiętnić  podobny masowy mord jaki miał miejsce w lesie pod Kaliłowem w 1941 r., ustawiono i poświęcono identyczne (jak obecnie w Husince) dwa krzyże.

SAM_3905'

Uroczystość  mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu ze strony władz Białorusi, tj. Władzimira Bazanowa i Viktora Valiushytskija,  deputowanych parlamentu Republiki Białoruś – inicjatorów ufundowania pamiątkowych krzyży, będących darem mieszkańców obwodu brzeskiego. Spośród licznych znamienitych gości z Białorusi, władz samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców okolicznych wsi, wymienić należy:  konsula Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Aleksandra Łozickiego, kapelana katolickiego Straży Granicznej z parafii pw. Kazimierza Królewicza w Białej Podlaskiej  Mirosława Kurjaniuka, wikariusza parafii prawosławnej pw. Św. Cyryla i Metodego Marcina Gościka, komisarza Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży na obwód brzeski Victora Ivanova, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego  Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Rzecznika Prasowego Starosty Bialskiego Grzegorza Siemakowicza.

Współpraca młodzieży ECKiW OHP z rówieśnikami ze Związku Młodzieży Wiejskiej oraz młodzieżą z Białorusi okazała się na tyle owocna, iż już na drugą połowę listopada tego roku zaplanowano rewizytę naszej młodzieży w Brześciu. Warto na koniec dodać, że właśnie dzięki tego typu wspólnym działaniom młodzieży polsko-białoruskiej, historia tragicznych wydarzeń z okresu II Wojny Światowej odkrywana jest na nowo, co jest niezwykle ważne nie tylko dla tych młodych ludzi, ale także lokalnych społeczności. Zwłaszcza tutaj na wschodzie, gdzie rzeka Bug wyznacza początek i koniec Unii Europejskiej, współpraca młodzieży po obu stronach tej rzeki ma szczególne znaczenie, a zarazem zadanie do spełnienia.

 20131026_110311

20131026_110350

20131026_112041

20131026_123237

20131026_115009