Wizyta przedstawicieli izraelskiej organizacji „Spark pro” w Roskoszy

W dniach 16-18 sierpnia 2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy przebywali z wizytą przedstawiciele izraelskiej organizacji „Spark pro”.
Jej szef – Boaz Yardeni i Moti Fried spotkali się po przyjeździe z Prezydentem Białej Podlaskiej Andrzejem Czapskim, Starostą Bialskim Tadeuszem Łazowskim, zastępcą Komendanta Głównego OHP Marianem Najdychorem, dyrektorem Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej OHP Dariuszem Gatnerem i Dyrektorem ECKiW Stanisławem Podymskim.
 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z historią społeczności żydowskiej na terenie Białej Podlaskiej, przedstawiona przez dr Tomasza Demidowicza. Po prezentacji udano się na dawny cmentarz żydowski, gdzie złożono wiązanki kwiatów. 
 
 
 
Następnie delegacja odwiedziła miejsca upamiętniające historię Żydów w Białej Podlaskiej.
 

W kolejnym dniu wizyty dyrektor ECKiW OHP przedstawił informację o działalności Centrum i oprowadził po terenie i obiektach Roskoszy.

Goście z Izraela zapoznali się także z działalnością CEiPM w Białej Podlaskiej oraz z warunkami zakwaterowania młodzieży, pracowni gastronomicznych i sal do działalności sportowo-kulturalnej w obiekcie w Białej Podlaskiej.

Przebywając na Południowym Podlasiu uczestnicy delegacji z zaciekawieniem zwiedzili przejście graniczne w Koroszczynie jako granicę Unii Europejskiej, stadninę koni arabskich w Janowie Podlaskim oraz pensjonat „Uroczysko” w Zaborku.

W godzinach południowych nastąpiło podsumowanie pobytu w ECKiW w Roskoszy, którego dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.
 
Z Roskoszy goście z Izraela udali się do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.