Wiedzą jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu18.11.2019 r. młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP mieszkająca w internacie uczestniczyła w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia przeprowadzili studenci Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlaskiej z koła naukowego „eRka”.

Celem warsztatów było praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie takich umiejętności jak: postępowanie w miejscu zdarzenia, rozpoznanie stanów zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED, udzielanie pomocy przy zadławieniach, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

Podczas zajęć młodzież zdobyła wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.

Mariola Mirońska