Warsztaty kreowania wizerunku

Jedną z form wsparcia zrealizowaną przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” były warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z zakupem ubrań.

Warsztaty kreowania wizerunku miały formę warsztatową ukierunkowaną na kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika, ich celem było zwiększenie samooceny uczestników, nauczenia ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie.

Wykwalifikowany specjalista ds. kreowania wizerunku doradzał uczestnikom jak na konkretną okazję dobrać odpowiednią fryzurę, makijaż i strój, duży nacisk położony był na wizerunek w sytuacji poszukiwania pracy, odbywania rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy z przełożonym oraz w innych sytuacjach ważnych dla własnego rozwoju zawodowego.

Warsztaty zakończyły się metamorfozą każdego uczestnika, poprzedzoną indywidualną konsultacją  m.in. usługą  kosmetyczną, doborem makijażu, fryzury oraz zakupem strojów.

Warto wspomnieć, iż jedna z uczestniczek projektu zdecydowała się na dosyć radykalną metamorfozę w postaci zmiany fryzury. Kasia postanowiła obciąć włosy i przekazać je do Fundacji Rak’nRoll, która zajmuje się produkcją peruk dla kobiet dotkniętych chorobami nowotworowymi.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.