VI Terespolskie Targi Edukacji i Pracy

30 września 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu odbyły się VI Terespolskie Targi Edukacji i Pracy, zorganizowane przez jednostki OHP.

Podczas szóstej edycji targów swoją ofertę przedstawiły placówki oświatowo-wychowawcze oraz rynku pracy. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprezentowało działalność wychowawczą i ofertą szkoleniowo – edukacyjną. Osoby bezrobotne oraz młodzież ponadgimnazjalna miała możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami służb mundurowych: policji, WKU i Straży Granicznej. Rozmowy z przedstawicielami poszczególnych instytucji rynku pracy z pewnością pomogą młodym ludziom w wyborze kierunku dalszego kształcenia.