Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy 34 Pułku Piechoty WP

Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości –  Józef Piłsudski

                   18 maja 2014 r. w miejscowości Lisy gm. Biała Podlaska delegacja władz samorządowych, służb mundurowych garnizonu bialskiego, pododdział honorowy Służby Więziennej oraz delegacja młodzieży z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy,  odsłoniły tablicę pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy 34 pp Wojska Polskiego,  poległym w walce z niemieckim najeźdźcą 18 września 1939 r. na polach wsi Dubów i Lisy.

23-crop

Uroczystość rozpoczął przemarsz pododdziału honorowego Służby Więziennej oraz Pocztu Sztandarowego Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Następnie krótkie przemówienie wygłosił ppłk Leszek Wojciechowski – dyrektor bialskiego Zakładu Karnego.  Przybyłych gości oraz mieszkańców powiatu bialskiego przywitał Wójt Gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk.49-crop

W ramach uroczystości przybliżono zgromadzonym rys historyczny szlaku bojowego 34 Pułku Piechoty Wojska Polskiego II RP, wsławionego w  walkach o granicę w 1919 r., a także w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 r. W kampanii wrześniowej 1939 r. pułk walczył w składzie 9 Dywizji Piechoty WP, uczestnicząc  min. w  walkach obronnych Brześcia. Podczas uroczystości odczytano  nazwiska żołnierzy poległych 18 września 1939 r. pod Dubowem i Lisami, umieszczone na pamiątkowej tablicy.

IMG_0934a

Po krótkim wprowadzeniu historycznym, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy,  którego dokonał  Grzegorz Makarewicz –  fundator tablicy, w asyście:  Mariusza Filipiuka Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego i dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy, Wiesława Panasiuka Wójta Gminy Biała Podlaska, Andrzeja Czapskiego Prezydenta miasta Biała Podlaska,   Tadeusza Łazowskiego Starosty bialskiego  oraz dyrektora Zakładu Karnego ppłk Leszka Wojciechowskiego.28-crop

Krótkiej modlitwie przewodniczył oraz poświęcenia głazu wraz z  umieszczoną na nim  pamiątkową  tablicą dokonał   ppłk  Straży Granicznej ks. Mirosław Kurjaniuk.

45-crop

Następnie Wójt Gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk przekazał dyrektorowi Zakładu Karnego akt  sprawowania opieki nad tym miejscem  pamięci. Pamięci w wymiarze lokalnym i narodowym.

65-crop

66-crop

Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje, w tym delegacja młodzieży ECKiW OHP wraz z dyrektorem Mariuszem Filipiukiem,  złożyły wieńce i zapaliły znicze.

25-crop

 Salwę honorową na cześć poległych oddał pododdział Służby więziennej. Po krótkich podziękowaniach za wspaniałą patriotyczną inicjatywę oraz zorganizowanie  uroczystości,  zgromadzeni goście wraz z chórem odśpiewali przedwojenne pieśni patriotyczne.