Uczyli się w Multicentrum

8 lutego 2017 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP kształcąca się w ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej w klasie 3 uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Mutlicentrum w Białej Podlaskiej. Młodzież podczas 1,5 godzinnych zajęć w laboratorium brała udział w 3 modułach: multitechnika, multisztuka i multiśrodowisko rozwiązując testy i quizy przy pomocy komputera i tabletów, badając odczyny octu, amoniaku, wody, mleka a także tworząc wspólny portret na tablicy interaktywnej.

Zajęcia bardzo podobały się młodzieży, tym bardziej, że większość z nich pierwszy raz miała możliwość nauki poprzez zabawę przy pomocy urządzeń multimedialnych.