Uczą się języka angielskiego

wiedza edukacja rozwój-crop

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja kursu języka angielskiego w ramach trwającego ogólnopolskiego projektu „Pomysł na siebie”.

W kursie języka angielskiego, którego poziom został dostosowany do poziomu zaawansowania poszczególnych beneficjentów uczestniczy jedna dziesięcioosobowa grupa. 120 – godzinny kurs, którego celem jest przełamanie bariery językowej, dostarczy młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Ciekawa i nowoczesna forma prowadzenia zajęć podnosi ich efektywność a atrakcyjność spotkań zapewnia wytwarzana przez lektora atmosfera sprzyjająca zapamiętywaniu nowo poznanych zwrotów i słów.

20150124_134959

Na zakończenie kursu beneficjenci uzyskają zaświadczenia określające poziom nabytych kompetencji na poziomie podstawowym (A1) wydane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Zajęcia językowe prowadzi doświadczona nauczycielka z Centrum Języków Obcych PRIME w Białej Podlaskiej.

 W ramach projektu młodzież ma zapewnione także ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Projekt „Pomysł na siebie” realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.