Uczą się hiszpańskiego

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja kursu języka hiszpańskiego oraz kursu pedagogicznego i kulturowego, zorganizowanego w ramach projektu „Od stażu do angażu”.

Młodzież biorąca udział w zajęciach to wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy, którzy kształcą się w trzech zawodach: kucharz, cukiernik i mechanik pojazdów samochodowych. Już w lutym pierwsza 18 – osobowa grupa młodzieży wyjedzie wraz z opiekunami na dwutygodniowy staż zawodowy zorganizowany wraz z instytucją partnerską  Euromind w miejscowości Ubeda na terenie Hiszpanii.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję zdobywać doświadczenie zawodowe i kwalifikacje u zagranicznych przedsiębiorców dzięki takim działaniom młodzież uzupełni wiedzę i umiejętności nabyte w szkole jak również będzie rozwijać umiejętności praktyczne w zakresie posługiwania się językiem obcym.

Dla większości uczestników jest to pierwszy tego rodzaju wyjazd więc tym bardziej z wielkim zaangażowaniem biorą udział w przygotowaniach do realizacji stażu.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom finansowym pochodzącym z programu unijnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.