Tysiąc lajków

20 października 2016 r. uczestnicy Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP kształcący się w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej obejrzeli przedstawienie profilaktyczne “Tysiąc lajków” wystawione przez Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr MORALITET z Krakowa.

Spektakl poruszał problemy przemocy i agresji w sieci oraz ukazywał rolę rodziców i przyjaciół w tym aspekcie życia społecznego. „Tysiąc lajków” to przedstawienie skłaniające do głębokich przemyśleń – co jest w życiu najważniejsze?

20161020_113822_hdr

Kult pieniądza, władzy i pięknego wizerunku w dzisiejszych czasach przesłania wartości duchowe a zaburzone relacje z rówieśnikami i rodziną rzutują na całokształt życia. Czasy wszechobecnej elektroniki zmieniły świat przemocy i agresji w świat cyberprzemocy. W poczuciu anonimowości i bezkarności, jakie daje internet, łatwo jest znaleźć przypadkową ofiarę i zniszczyć jej życie, łatwo jest leczyć się z własnych kompleksów ośmieszając innych. Słowa jednak ranią i przemoc może się nasilić. To powód, dla którego dorośli powinni reagować na zachowanie on-line swoich dzieci. Ważne jest by młodzi ludzie znaleźli oparcie w swych rodzicach, by ich stosunki były serdeczne i zbudowane na wzajemnym porozumieniu, szacunku, zaufaniu i lojalności. To pozwala na umocnienie autorytetu rodziców i na prawidłową komunikację uwrażliwiającą na problemy innych.

Teatr edukacyjny pozwala uczyć się nowych, pozytywnych zachowań i umiejętności przez własną aktywność, dzięki czemu jest skuteczny i ułatwia zastosowanie poznanych rozwiązań w codziennym życiu. Dzięki temu, iż zajęcia są prowadzone metodą teatru edukacyjnego, możemy rozwijać u młodzieży umiejętności społeczne takie jak nawiązywanie i rozwijanie relacji, umiejętności poznawcze, zdolność zarządzania emocjami, umacnianie zachowań prospołecznych, wzmacnianie wiary we własne możliwości i swoją przyszłość, wspieranie więzi z rodziną i szkołą oraz kształtowanie psychicznej odporności.